Tuesday, March 1, 2016

After a year
זהו. 
רשמית שנה שאני מתנדבת
בצער בעלי חיים רמת גן והסביבה.

בתמונות למעלה כלבים של בית המחסה שצילמתי
ולא ברור איך עדיין אף אחד לא אימץ (כלבים מושלמים).
מלמעלה למטה:
סטיבו, ונוס ופיונה

עדיין אפשר לאמץ
את סטיבו, ונוס, פיונה וכלבים נוספים.

צער בעלי חיים רמת גן והסביבה
חפץ חיים 4
תל אביב

ב'-ה' 12:00-19:00
שישי שבת 11:00-15:00

No comments:

Post a Comment