Tuesday, July 3, 2018

פתיחה מחודשת של הבסקולה13-14.7.2018
פתיחה מחודשת של הבסקולה.
המועדון היה סגור במשך חודש.
עכשיו יעשו פתיחה מחודשת.
תהיה גאלה של יומיים.
אפשר להשיג כרטיסים בלינק הזה:

אפשר להשיג את הכרטיסים באיזה מחיר שתרצו

בסקולה
הרכבת 72
תל אביב

No comments:

Post a Comment